måndag 13 juni 2011

Sammanfattning av Hur förstår man diagnosen del 1-2-3

dessa tre kognitiva områdena (1) mentalisering, (2) central koherens och (3) exekutiva funktioner är nedsatta hos personer med autism. jag kommer även att skriva om föreställningsförmåga och perception i dom resterande delarna. allt detta är klassiska kännetecken för autism och först genom att förstå alla dessa områden, förstå begrepp och förstå vilka funktioner dom kan tänkas ha, först då kan man förstå vad autism är och hur det kan tänkas vara att leva med det.

dom här speciella kognitiva bristerna i mentalisering, central koherens, och när det gäller exekutiva funktioner dom påverkar naturligtvis varandra och dom påverkas även av personens generella kognitiva nivå. har man en måttlig eller grav utvecklingsstörning så påverkar det förstås mentaliseringen och vice versa. dessutom är det så att dom flesta personer med autismspektrumtillstånd har väldigt ojämn kognitiv nivå. så när man tex mäter begåvningsnivån med det som vi brukar kalla för intelligens-tester och som består av ett antal 11 eller 13 olika deltester som mäter olika aspekter på begåvningen så får man ett väldigt ojämt resultat. samma person kan vara väldigt bra på en sak och samtidigt väldigt dålig på en annan. och det är svårt för omgivningen att riktigt förstå, för vi är vana vid att människor ligger på en ganska jämn nivå. är man bra på vissa saker så är man i regel bra på rätt mycket annat också och tvärtom. den här ojämnheten gör det dels svårt för personen att riktigt hantera sig själva och sina förmågor och gör det också svårt för omgivningen att förstå vilka krav man kan ställa i olika situationer, eller vilken stimulans en viss person behöver. och ibland kan det vara så att samma person både får orealistiskt höga krav på vissa områden och för lite stimulans på andra.

det finns ingenting som tyder på att människor med autism inte skulle ha några känslor. det finns ibland gamla föreställningar om att det här är individer som inte känner som vi andra. vad däremot många med autism har, det är svårt att kommunicera sina känslor eller uppfatta känslomässig kommunikation från andra. alltså är det ett kommunikationsproblem, att man har svårt att förstå känslomässiga uttryck hos andra personer vilket också ligger i mentaliseringsproblematiken. och man har svårt att uttrycka sina egna känslor på ett sätt som omgivningen kan uppfatta adekvat. dessutom så är det inte sällan att personer med autism reagerar på annorlunda saker på ett annorlunda sätt. man kan tex skratta åt saker som andra tycker är sorgliga, man kan bli ledsen eller arg över sådant som andra tycker är bagateller och som andra inte reagerar på överhuvudtaget. och ibland så kanske man behöver omgivningen starka reaktioner för att man skall kunna förstå hur dom upplever saker eller att dom överhuvudtaget reagerar.

Källor: från filmad föreläsning med Lena Nylander "Autismspektrumtillstånd hos vuxna". 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar