onsdag 8 juni 2011

Kort Introduktion

Vad är Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär annorlunda funktion framför allt inom socialt samspel och intressen.

Aspergers syndrom har fått sitt namn efter barnläkaren Hans Asperger som var verksam på 1940-talet. Först på 1990-talet började vi använda oss av diagnosen, som således är relativt ny. Detta kan förklara varför kunskap om diagnosen ännu kan saknas inom olika delar av samhället.

Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektrum som med största sannolikhet är medfödd eller tidigt förvärvad. En skada eller genetisk faktor gör att hjärnan fungerar på ett lite annorlunda sätt. Det kan dröja innan detta märks tydligt för omgivningen.

Diagnoskriterier
I diagnoskriterierna finns två huvudkriterier:
1. Allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel
2. Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter.

> Läs mer om diagnoskriterier här

Källor: http://www.habilitering.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar