onsdag 22 juni 2011

Hur förstår man diagnosen del 5 / 6

Perception

Hur vi uppfattar och tolkar sinnesintryck (syn, smak, hörsel, känsel och lukt) kallas för perception. Många med Aspergers syndrom har en annorlunda perception. Även kroppsrörelser och koordination påverkas av perceptionen, genom att man tänker på ett annorlunda sätt kan man också röra sig på ett annorlunda sätt. Jag kommer att lägga in detta ämne separat längre fram eftersom det är lite av en undergrupp.

Sensorisk överkänslighet

Det innebär att man kan vara extra känslig eller okänslig för vissa intryck. För den som är extra känslig kan det vara mycket tröttande. Personer med Aspergers syndrom uppfattar och känner av sinnesintryck på ett annorlunda sätt. Vad man är känslig för är dock mycket olika. Vissa vanliga ljud kan uppfattas som något fruktansvärt eller göra ont medan andra ljud kan verka rogivande eller stimulerande. En del kan tycka att det är extremt obehagligt med starkt ljus. En del personer kan ha svårigheter med känseln vilket kan leda till att man upplever att till exempel kläderna sitter för trångt. Man kan också tycka att fysisk beröring, en klapp på axeln exempelvis, kan vara obehagligt. Många reagerar starkt på vissa lukter och smaker som ibland leder till att man vägrar äta eller till och med vara i närheten av vissa maträtter eller ingredienser. Man kan skapa sig en sträng diet som utesluter mat med en viss konsistens, smak, doft eller temperatur. Man kan undvika dofter från parfym eller rengöringsprodukter för att de framkallar illamående. Det finns även personer som berättat att de känner av och störs av inre organ eller att det gör ont när man klipper sig. Det här kan ibland missuppfattas som symtom på psykos. Samtidigt kan man vara okänsligt för vissa sensoriska upplevelser, man kanske inte reagerar alls på vissa ljud, känner inte smärta när man skadar sig eller saknar behov av varma kläder även under kalla vinterdagar. Det sensoriska systemet kan i ena ögonblicket vara överkänsligt för att i nästa bli okänsligt. Vissa sensoriska upplevelser skänker stark njutning, till exempel ljudet och vibrationerna från en tvättmaskin eller de olika färgerna i en gatlyktas sken.
En del vuxna med Aspergers syndrom anser att deras sensoriska överkänslighet påverkar deras liv i högre grad än problem med att få vänner, att hantera emotioner och att få lämpligt arbete.

Sensorisk överbelastning

Dessa intensiva sensoriska upplevelser gör att en person med Aspergers syndrom blir extremt stressad, ångestfylld och nästan försätts i ett chocktillstånd i situationer som av andra upplevs som roliga. En person med sensorisk överkänslighet blir vaksamt, spänt och förvirrat i sensoriskt stimulerande miljöer som klassrum eftersom de inte vet när nästa plågsamma sensoriska upplevelse ska komma. Man undviker aktivt vissa platser som skolkorridorer, lekplatser, shoppingcenter och stormarknader som innebär alltför intensiva sensoriska upplevelser. Den skrämmande förväntningen kan bli så svår att en ångeststörning utvecklas. Exempelvis kan en hundfobi uppstå eftersom hundar plötsligt kan börja skälla, torgskräck kan uppstå på grund av att hemmet innebär en relativt trygg och kontrollerad sensorisk upplevelse. Man kan undvika vissa sociala situationer, exempelvis födelsedagskalas, inte bara för att man känner osäkerhet inför sociala normer utan också på grund av de höga ljudnivåer som uppstår i en miljö med glada barn och smällande ballonger.

Källor: http://www.habilitering.nu/;http://www.autismforum.se;Attwood, Tony (2008) Den kompletta guiden till Aspergers Syndrom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar