söndag 12 juni 2011

Hur förstår man diagnosen del 3 / 6

det finns flera teorier som tillsammans kan ge möjlighet att förstå diagnosen. här presenteras några teorier.

Exekutiva funktioner

Exekutiva funktioner är ett samlingsbegrepp för många olika förmågor. I huvudsak kan det beskrivas med att det handlar om förmågan att planera och organisera.

exekutiva funktioner är egentligen en paraplyterm för ett antal olika del-funktioner som har att göra med att välja ett sätt att angripa och lösa ett problem. och att ha en strategi som är flexibel som är bästa möjliga, att vara uthållig så att man kan uppnå målet med sin problemlösningsstrategi. och man måste ha välfungerande exekutiva funktioner en så kallad verkställande direktör (vd) i huvudet för att kunna möta och fungera flexibelt i dom nya situationerna man möter under det dagliga livet. här nedan följer några exempel på ett antal av dom funktionerna som brukar räknas som exekutiva funktioner och som var och en för sig kan mätas och undersökas med neuropsykologiska test.

det personer med autism oftast har problem med är att på ett flexibilitet sätt kunna skifta strategi och skifta uppmärksamhet från en sak till en annan. och det är det som man bukar kalla för ett feedback-system dvs att själv kunna bedöma sina prestationer. att kunna se sina prestationer i sammanget där problemet finns och förstå om man är på rätt väg eller inte. har man brister i dom här exekutiva funktionerna så får man mycket problem med det dagliga livet. alla små saker blir besvärliga, man får svårt att överblicka tid och rum. man kan ha ett dåligt korttidsminne och många med autism verkar ha ett dåligt korttidsminne men ett väldigt bra långtidsminne. man får svårt att fatta beslut, svårt att välja, svårt att skjuta upp och man har svårt att själv inse hur ens eget beteende är och att det kan behöva korrigeras.

många med autism har också problem med det man brukar kalla för automatisering och generalisering och som man kan säga också är en typ av exekutiv funktion.

automatisering det är att det man lär sig blir automatiskt. mycket som man lär sig består utav många små del-funktioner och ett exempel är tex när man lär sig cykla, att man måste tänka på att både trampa, hålla balansen, styra och se sig för samtidigt. och när man väl lärt sig att cykla går det automatiskt, man behöver därför inte tänka på allt detta. personer med autism har bristande automatisering även om dom har normal begåvningsnivå eller hög begåvningsnivå, detta leder därför till stora problem med enkla vardags funktioner. och det kan också gälla hur man talar och tänker.

generalisering det är det att det man har lärt sig på ett visst sätt på ett visst ställe genom vissa material, det kan man sedan använda på ett annat ställe och med andra material som man har där. det kan därför vara en slags modell att utgå ifrån och utefter egna teorier själv tillämpa i olika situationer och sammanhang. därför kan exempelvis personer med autism ofta fungera olika i skolan och hemma eller i boendet och den dagliga verksamheten, därför att man inte kan generalisera från det ena stället till det andra.

Källor: från filmad föreläsning med Lena Nylander "Autismspektrumtillstånd hos vuxna". http://www.autismforum.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar