torsdag 9 juni 2011

Hur förstår man diagnosen del 2 / 6

det finns flera teorier som tillsammans kan ge möjlighet att förstå diagnosen. här presenteras några teorier.

Central koherens

För att förstå hur världen fungerar och varför människor beter sig som de gör, måste man kunna knyta ihop information från flera olika håll till en begriplig helhet. Svag central koherens gör att världen blir mycket svår att förstå sig på.

central koherens är ett namn på våran förmåga att skapa sammanhang och mening i det vi ser, det vi hör och det vi upplever. vi ser helheten, vi försöker se sammanhanget, vad är det frågan om här, vilket sammanhang befinner jag mig i nu. central koherens handlar om att vi kan växla mellan helhet och detaljer. vi brukar börja med att ta in helheten och sammanhanget och sen kan vi gå ner på detaljnivå och börja sortera småsakerna.

och den här centrala koherensen gör att vi kan fylla i saker och ting som fattas. fattas det en pusselbit så kan vi i regel tänka ut vad det skulle kunna vara på den pusselbiten. ser vi en text där ett ord fattas så har vi en uppfattning om vad det skulle kunna vara för ett ord. och ser vi en hel bild så försöker vi se vad som är huvudsyftet med den bilden och vilket budskap det försöker förmedla. ser vi en text försöker vi också få fram vad det övergripande budskapet i detta är.

och det här brukar man då kalla för att man har en global strategi när man tar in och bearbetar information. däremot personer med autism, dom har vad man kallar en svag central koherens dvs dom bearbetar information på ett sekventiellt sätt. dom börjar med detaljerna, dom ser först små detaljer där blicken först faller och så småningom kan dom i bästa fall bygga upp dom här detaljerna till en helhet och ett sammanhang.

personer med autism och utvecklingsstörning kommer sällan fram till den här helheten eller det kan ta lång tid, det är väldigt mödosamt och därav kommer den här detaljfixeringen. den bristande förmågan att förstå helhet och sammanhang gör att saker och ting blir lösryckta och det påverkar i sin tur också förstås kommunikationen. för all kommunikation och allt socialt samspel det sker i ett sammanhang.

samtidigt är det viktigt att säga att om man har en normal eller hög begåvningsnivå och ändå har den här svaga centrala koherensen, som många tex med asperger syndrom har. då kan det vara en styrka och tillgång i vissa situationer tex om man forskar på ett område där man behöver kunna se och koncentrera sig på små detaljer. matematik kan ibland vara ett sådant område.

Källor: från filmad föreläsning med Lena Nylander "Autismspektrumtillstånd hos vuxna". http://www.autismforum.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar