onsdag 8 juni 2011

Hur förstår man diagnosen del 1 / 6

det finns flera teorier som tillsammans kan ge möjlighet att förstå diagnosen. här presenteras några teorier.

Theory of mind - Mentalisering

Mentalisering i sig är att förstå att andra människor har ett eget inre liv, att andra människor tänker och känner sånt som kan vara annorlunda än det man själv tänker och känner.

och i och med det att vi kan förstå dom här sakerna och förstå det väldigt snabbt och intuitivt så kan vi också dra slutsatser om hur andra tänker och hur andra känner. vi kan förstå varför andra beter sig som dom gör. vad som är avsikten bakom andra människors beteende.

till exempel om en annan människa plötsligt kommer in i rummet där man befinner sig och denne person då tittar sig omkring, tittar på golvet går runt en sväng och sen går ut igen. då skulle man tänka att den personen har nog tappat någonting här inne som han eller hon letar efter och inte hittar. men hade man inte haft denna mentaliseringsförmåga så hade man inte begripit alls vad det var frågan om och kanske blivit rädd  eller upprörd.

den här intuitiva menatliseringen som dom allra flesta av oss har och som vi har sedan tidig barndom är en förutsättning. inte bara för att vi ska kunna förstå hur andra tänker och känner, hantera den kunskapen med hänsyn av vänlighet utan också för att vi faktiskt ska kunna ljuga på ett skickligt sätt och lura varandra. vi kan inte lura andra människor om vi inte samtidigt kan tänka ut vad dom vet och inte vet och vad dom kan tänkas ta reda på och inte ta reda på.

därför är den här mentaliseringen en förutsättning för ömsesidigt, flexibelt, smidigt, någorlunda välfungerande socialt samspel och ömsesidig kommunikation. det är också en förutsättning för dom så kallade vita lögnerna som är väldigt viktiga för att vi skall kunna vara smidiga socialt. dom flesta av oss säger inte alltid exakt vad vi faktiskt tänker och känner ens när vi blir ombedda att säga tex vad vi tycker om någons nya kläder eller frisyrer.

så mentalisering är förmågan att ta andras perspektiv, och man kan säga att det är en sorts tankeläsning även om vi förstås inte kan avläsa exakt vad en annan människa tänker. men vi kan ha en aning om hur en annan människa tänker och känner.

den här förmågan utvecklas tidigt och den finns hos vanliga fyra till femåringar. barn med autism på samma mentala nivå som en vanlig fyra till femåring har ofta väldigt stora svårigheter med detta, det har man visat i ett antal studier. i viss mån så kan man om man har normal begåvning träna den här förmågan men det är jobbigt, och den blir inte lika snabb och självklar som hos dom som inte har behövt träna upp det.

när det gäller personer med autism och utvecklingsstörning så är många av dom vad man skulle kunna kalla för mind-blind dvs att dom har väldigt liten eller ingen förmåga att riktigt förstå att andra tänker och känner. och det gör att kommunikation därför blir väldigt svår. man kanske inte förstår meningen med kommunkation för meningen med kommunikation är ju faktiskt ett utbyte av tankar och känslor mellan olika personer som har olika tankar och känslor.

Källor: från filmad föreläsning med Lena Nylander "Autismspektrumtillstånd hos vuxna".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar